Helpt bij dementie

Introductie

Steeds meer mensen krijgen dementie.
Waar eerder opname in een verpleeghuis voor de hand lag, is zo lang mogelijk thuis wonen nu de trend. Omdat mensen dat zelf graag willen of omdat een indicatie voor het verpleeghuis niet meer zo snel wordt afgegeven.

Thuiswonenden met dementie hebben het soms moeilijk, net als hun mantelzorgers. Dat komt soms door de achteruitgang op cognitief gebied (de ‘gewone dingen’ niet meer kunnen, zoals het lezen van de krant en het doen van boodschappen).
Veel vaker echter zien we dat zaken die te maken hebben met stemming en gedrag (zoals agitatie en/of agressie) van de thuiswonende met dementie een probleem zijn. Niet alleen voor de dementerende zelf, maar ook voor zijn of haar mantelzorger.

De expertise om met dit soort problemen op het gebied van stemming en gedrag om te gaan zit in de verpleeghuizen. Bij Cicero hebben we binnen de verpleeghuizen al een aantal jaren ervaring hiermee: deskundigen hebben zich gespecialiseerd in het achterhalen van de oorzaak van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.
Op basis hiervan hebben zij een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld die zeer succesvol is gebleken.

Met deze aanpak gaat Cicero nu ook ‘naar buiten toe’, naar de thuiswonende met dementie en zijn of haar mantelzorger(s).
Ook hier met succes, zo is inmiddels gebleken. Mantelzorgers voelen zich ondersteund en leren hoe ze om kunnen gaan met het onbegrepen gedrag van hun dementerende partner, vader of moeder. Deze voelt zich op zijn beurt meer op z’n gemak én kan langer thuis blijven wonen.

Bekijkt u de film van Cicero!

Instructie

  • 1Download de YouTube-app op uw smartphone
  • 2Open de video in de onderstaande link, of zoek in de YouTube app op: "Cicero helpt bij dementie VR"
  • 3Sluit je koptelefoon aan
  • 4Kies de video
  • 5Tik op het pictogram van Cardboard (het scherm wordt in twee kleinere schermen gesplitst)
  • 6Plaats je telefoon in de Cardboard
  • 7Kijk om je heen om de video in 360 graden te bekijken
  • 8Tip! Je kunt eenvoudig de kwaliteit van de video instellen door op de 3 puntjes te klikken

Video Directe link: https://youtu.be/NzrzHMFYqgw

Brochure

Wanneer u hulp nodig heeft zoals bovenstaand omschreven, vraagt u dan de brochure ‘Leren omgaan met onbegrepen (probleem)gedrag’ aan bij Cicero Zorgservice, T 0900 500 9 500.
Binnen 2 werkdagen bezoekt een gedragsconsulent van Cicero u thuis!